Projekty > STULONG > Výchozí znalosti

 

Výchozí znalosti

Cílem dobývání znalostí je nalézt v analyzovaných datech netušené vztahy a sumarizovat je novými způsoby tak, aby byla srozumitelná a užitečná pro jejich majitele. Pro posouzení užitečnosti nalezených vztahů je nutno je porovnat se vztahy již známými.

K tomu je nezbytné evidovat výchozí znalosti. Zde je uvedena první část znalostí, které budeme pokládat za výchozí v oblasti, jichž se analyzovaná data týkají. Předpokládá se, že tyto znalosti budou postupně doplňovány a případně revidovány.

Uvedené znalosti popisují vliv některých atributů a událostí týkajících se sledovaných pacientů. Jedná se o

Krevní tlak

Jestliže krevní tlak roste pak roste i

Věk

S rostoucím věkem roste i počet onemocnění.

S rostoucím věkem klesá

Vzdělání

S rostoucím vzděláním roste i

S rostoucím vzděláním klesá

Odpovědnost v zaměstnání

Kouření

Pokud se zvyšuje kouření, pak se zvyšuje i

Pokud pacient zvýší kouření, pak se zvýší i jeho BMI (v průběhu 3–5 návštěv).

Pokud pacient sníží kouření, pak se sníží i jeho BMI (v průběhu 3–5 návštěv)

Spotřeba piva

Tělesné aktivity po zaměstnání

Jestliže tělesné aktivity po zaměstnání rostou, pak

Jestliže tělesné aktivity po zaměstnání klesají, pak

Spotřeba tuků

Jestliže spotřeba tuků klesá, pak klesá i cholesterol (v průběhu 3–5 návštěv).

BMI

Jestliže roste BMI, pak roste i

Cholesterol

Pokud roste úroveň cholesterolu, pak roste i úroveň trigliceridů.

Ochod do plného důchodu

Odchod do plného důchodu znamená, že

Počet kontrolních návštěv

Jestliže roste počet návštěv (zejména nad 10), pak klesá

Tisk stránky

Projekty > STULONG > Výchozí znalosti

 

Mail to: webmaster ;   datum poslední aktualizace: 12. 10. 2006