EuroMISE centrum – Kardio, spolunositelské pracoviště Vysoká škola ekonomická Praha

On-line analýzy (pilotní pokus)

V současné době ověřujeme možnost on-line spouštění analytických úloh s uživatelem zvolenými hodnotami parametrů. Nyní se soustředíme na technickou realizaci tohoto cíle. Je možno on-line s vlastními parametry spouštět analytické úlohy systematicky stanovené na základě vstupních vyšetření. Ukázka je dočasně mimo provoz.

Na zlepšování možností on-line analýz dále pracujeme.

On-line analýzy jsou prováděny pomocí systému LISp-Miner.


Datum: 21. 02. 2018

URL: