EuroMISE centrum – Kardio, spolunositelské pracoviště Vysoká škola ekonomická Praha

Přirozený jazyk (pilotní pokus)

V současné době ověřujeme možnost vyjádření vztahů nalezených v datech pomocí přirozeného jazyka. Prováděné pokusy se týkají asociačních pravidel ve formě fundované implikace. Ukázka je k dispozici zde.

Převod do přirozeného jazyka je pokusně implementován pro silné implikace pro analytické úlohy systematicky stanovené na základě vstupních vyšetření. Je zde k dispozici seznam všech úloh uložených v metabázi systému LISp-Miner, na kterých je testován převod asociačních pravidel do přirozeného jazyka.


Datum: 21. 02. 2018

URL: