Projekty > STULONG > Přirozený jazyk

 

Přirozený jazyk (pilotní pokus)

V současné době ověřujeme možnost vyjádření vztahů nalezených v datech pomocí přirozeného jazyka. Prováděné pokusy se týkají asociačních pravidel ve formě fundované implikace. Ukázka je k dispozici zde.

Převod do přirozeného jazyka je pokusně implementován pro silné implikace pro analytické úlohy systematicky stanovené na základě vstupních vyšetření. Je zde k dispozici seznam všech úloh uložených v metabázi systému LISp-Miner, na kterých je testován převod asociačních pravidel do přirozeného jazyka.

Tisk stránky

Projekty > STULONG > Přirozený jazyk

 

Mail to: webmaster ;   datum poslední aktualizace: 27. 11. 2003