Projekty > STULONG > Data > Vstup

 

Vstupní vyšetření – přehled

Při vstupním vyšetření byly zjišťovány hodnoty 244 atributů. Zde je popsáno 219 atributů, jejichž hodnoty tvoří čísla nebo kódy. Hodnotu ostatních atributů byl volný text. Dále jsou zde uvedeny hodnoty dvou jednoduše odvozených atributů (věk a BMI – body mass index). Atributy byly rozděleny do skupin dle tabulky 1.

Tab. 1 – Skupiny atributů pro vstupní vyšetření
Skupina atributůPočet atributů
Idenfitikační údaje2
sociální charakteristiky6
tělesná aktivita4
kouření3
pití alkoholu10
cukr, káva, čaj3
rodinná anamnéza160
osobní anamnéza18
dotazník A23
fyzikální vyšetření9
biochemické vyšetření3

Tisk stránky

Projekty > STULONG > Data > Vstup

 

Mail to: webmaster ;   datum poslední aktualizace: 22. 10. 2003