Projekty > STULONG > Data > Vstup

 

Rodinná anamnéza

Rodinná anamnéza se týká členů rodiny pacienta – otce, matky, bratří a sester. Pro každého člena rodiny je sledován výskyt několika nemocí. Jsou k dispozici informace o živých i mrtvých členech rodiny. Pro živé členy rodiny se sledují údaje dle tabulky 1. Pro mrtvé členy rodiny jsou k dispozici údaje dle tabulky 2. Každý údaj má svou zkratku, která je součástí názvu atributů pro jednotlivé členy rodiny. Každý údaj má dále svůj kód, který může být hodnotou atributů týkajících se jednotlivých členů rodiny.

Tab. 1 – Údaje pro živé členy rodiny
ZkratkaKódVýznam
AP1angina pectoris
IM2infarkt myokardu
HT3hypertenze
DM4diabetus
ICT5ictus
OST6ostatní nemoci
ZDR7zdravý
8neví

Tab. 2 – Údaje pro mrtvé členy rodiny
ZkratkaKódVýznam
AP9angina pectoris
IM10infarkt myokardu
HT11hypertenze
DM12diabetus
ICT13ictus
NAHL14náhle
OST15ostatní nemoci
NEVI16neví
ROKY17méně než 55 let
1856–65 let
19více než 65 let

Jednotlivý členové rodiny mají také svou zkratku, která je použita při tvorbě atributů popisujících jejich nemoci. Pro každého člena rodiny se rozlišuje, zda je živý nebo mrtvý. Přehled všech zkratek popisujících členy rodiny je v tabulce 3.

Tab. 3 – Zkratky pro jednotlivé členy rodiny
ZkratkaVýznamZkratkaVýznam
OZotec živýB4Z4. bratr živý
OMotec mrtvýB4M4. bratr mrtvý
MZmatka živáS1Z1. sestra živá
MMmatka mrtváS1M1. sestra mrtvá
B1Z1. bratr živýS2Z2. sestra živá
B1M1. bratr mrtvýS2M2. sestra mrtvá
B2Z2. bratr živýS3Z3. sestra živá
B2M2. bratr mrtvýS3M3. sestra mrtvá
B3Z3. bratr živýS4Z4. sestra živá
B3M3. bratr mrtvýS4M4. sestra mrtvá

Tímto způsobem je definováno celkem 160 atributů. Například atribut APOZ se týká anginy pectoris (AP – viz tabulku 1) živého otce (OZ – viz tabulku 3). Jestliže je u pacienta uvedena hodnota 1 atributu APOZ, znamená to, že živý otec pacienta měl angínu pectoris. Podobně pro ostatní atributy.

Podrobnosti o frekvencích některých kombinací hodnot atributů pro jednotlivé členy rodiny jsou uvedeny v tabulkách 4–25. Přehled frekvencí hodnot jednotlivých atributů je v tabulkách 26–28.

Tab.   4 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro živého otce
Tab.   5 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro živou matku
Tab.   6 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro živého 1. bratra
Tab.   7 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro živého 2. bratra
Tab.   8 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro živého 3. bratra
Tab.   9 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro živého 4. bratra
Tab. 10 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro živou 1. sestru
Tab. 11 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro živou 2. sestru
Tab. 12 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro živou 3. sestru
Tab. 13 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro živou 4. sestru
Tab. 14 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro mrtvého otce – 1. část
Tab. 15 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro mrtvého otce – 2. část
Tab. 16 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro mrtvou matku – 1. část
Tab. 17 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro mrtvou matku – 2. část
Tab. 18 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro mrtvého 1. bratra
Tab. 19 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro mrtvého 2. bratra
Tab. 20 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro mrtvého 3. bratra
Tab. 21 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro mrtvého 4. bratra
Tab. 22 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro mrtvou 1. sestru
Tab. 23 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro mrtvou 2. sestru
Tab. 24 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro mrtvou 3. sestru
Tab. 25 – Frekvence kombinací hodnot atributů pro mrtvou 4. sestru
Tab. 26 – Přehled frekvencí hodnot jednotlivých atributů pro živé členy rodiny
Tab. 27 – Přehled frekvencí hodnot jednotlivých atributů pro mrtvé členy rodiny
Tab. 28 – Přehled frekvencí hodnot jednotlivých atributů pro živé i mrtvé členy rodiny

 

Tab. 4 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro živého otce
APOZIMOZHTOZDMOZICTOZOSTOZZDROZPočet pacientů
       1 035
      zdráv147
     6 69
      neví35
 2     26
   4   24
  3    23
    5  11
1      8
 23    5
  3 5  5
  34   4
12     3
  3  6 3
 2 4   3
   4 6 3
   45  2
  3 56 2
1 3    2
 2  5  1
1   5  1
123    1
 2 45  1
 234   1
123 5  1
 2  56 1
12 4   1
  345  1

 

Tab. 5 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro živou matku
APMZIMMZHTMZDMMZICTMZOSTMZZDRMZPočet pacientů
       573
      zdravá268
     6 195
  3    152
      neví53
   4   34
  34   20
1      18
1 3    18
  3  6 14
    5  12
 2     12
  3 5  8
 2 4   6
 23    5
 234   3
   4 6 3
  34 6 3
12     2
123 5  2
123    2
  345  2
 23 5  2
12  5  1
1234   1
  3 56 1
 2345  1
1   5  1
 23  6 1
1    6 1
1  4   1
    56 1
1 3 5  1
 2   6 1
   45  1

 

Tab. 6 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro živého 1. bratra
APB1ZIMB1ZHTB1ZDMB1ZICTB1ZOSTB1ZZDRB1ZPočet pacientů
       867
      zdravý361
     6 85
      neví57
  3    15
   4   13
 2     4
  3  6 3
 2   6 2
    5  2
 2 4   2
1      2
    56 1
  34   1
 23    1
12     1
1    6 1
123 5  1

 

Tab. 7 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro živého 2. bratra
APB2ZIMB2ZHTB2ZDMB2ZICTB2ZOSTB2ZZDRB2ZPočet pacientů
       1 231
      zdravý132
      neví22
     6 20
 2     8
   4   2
    5  1
 23    1
  3    1
  3  6 1

 

Tab. 8 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro živého 3. bratra
APB3ZIMB3ZHTB3ZDMB3ZICTB3ZOSTB3ZZDRB3ZPočet pacientů
       1 345
      zdravý57
      neví8
     6 5
   4   1
 2 45  1
 2     1
 234   1

 

Tab. 9 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro živého 4. bratra
APB4ZIMB4ZHTB4ZDMB4ZICTB4ZOSTB4ZZDRB4ZPočet pacientů
       1 381
      zdravý29
      neví5
     6 3
 2     1

 

Tab. 10 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro živou 1. sestru
APS1ZIMS1ZHTS1ZDMS1ZICTS1ZOSTS1ZZDRS1ZPočet pacientů
       835
      zdravá396
     6 81
      neví69
  3    18
   4   7
1      4
  3  6 3
 23    1
  34   1
   45  1
    5  1
  3 5  1
 2     1

 

Tab. 11 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro živou 2. sestru
APS2ZIMS2ZHTS2ZDMS2ZICTS2ZOSTS2ZZDRS2ZPočet pacientů
       1 251
      zdravá124
      neví22
     6 11
  3    3
   4   3
  3 5  2
  3  6 1
 2     1
  34   1

 

Tab. 12 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro živou 3. sestru
APS3ZIMS3ZHTS3ZDMS3ZICTS3ZOSTS3ZZDRS3ZPočet pacientů
       1 360
      zdravá42
      neví11
     6 3
 2     1
  3    1
12  5  1

 

Tab. 13 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro živou 4. sestru
APS4ZIMS4ZHTS4ZDMS4ZICTS4ZOSTS4ZZDRS4ZPočet pacientů
       1 395
      zdravá15
      neví6
     6 3

 

Tab. 14 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro mrtvého otce – 1. část
APOMIMOMHTOMDMOMICTOMPočet pacientů
     1 034
 10   122
    1395
  11  32
 1011  27
  11 1320
   12 16
 10  1313
910   9
9    9
 10 12 7
91011  7
   12135
910 12 4
 1011 134
91011 133
  1112133
  1112 2
9  12 2
9101112 1
 101112 1
9 1112 1
 10 12131
9   131

 

Tab. 15 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro mrtvého otce – 2. část
NAHLOMOSTOMNEVIOMROKYOMPočet pacientů
    385
 15 méně než 55 let206
 15 více než 65 let204
 15 56–65 let198
   více než 65 let131
   56–65 let118
   méně než 55 let39
  16více než 65 let30
  1656–65 let29
  16 19
14  více než 65 let17
 15  12
  16méně než 55 let10
14  56–65 let10
1415 56–65 let4
14  méně než 55 let4
 1516 2
1415 méně než 55 let1

 

Tab. 16 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro mrtvou matku – 1. část
APMMIMMMHTMMDMMMICTMMPočet pacientů
     1 202
    1356
  11  31
 10   26
   12 24
  11 1321
9    12
 1011  11
  1112 6
  1112136
 10 12 6
   12135
 1011 134
9 11 132
910   2
9   131
910  131
 10  131
91011  1
 101112131

 

Tab. 17 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro mrtvou matku – 2. část
NAHLMMOSTMMNEVIMMROKYMMPočet pacientů
    858
 15 více než 65 let126
 15 56–65 let114
 15 méně než 55 let100
   více než 65 let79
   56–65 let58
   méně než 55 let17
  16více než 65 let12
14  více než 65 let10
  16méně než 55 let10
  1656–65 let9
  16 7
14  méně než 55 let6
14  56–65 let6
 15  3
 1516 2
14 1656–65 let1
14   1

 

Tab. 18 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro mrtvého 1. bratra
APB1MIMB1MHTB1MDMB1MICTB1MNAHLB1MOSTB1MNEVIB1MROKYB1MPočet pacientů
         1 315
      15 méně než 55 let73
       16méně než 55 let15
 10      méně než 55 let2
    13   méně než 55 let2
       16 1
 10 12    méně než 55 let1
     14  méně než 55 let1
  11 1314  56–65 let1
 10 12    56–65 let1
9       56–65 let1
   12    56–65 let1
   1213 15 méně než 55 let1
  11     méně než 55 let1
        méně než 55 let1
       1656–65 let1
   12    méně než 55 let1

 

Tab. 19 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro mrtvého 2. bratra
APB2MIMB2MHTB2MDMB2MICTB2MNAHLB2MOSTB2MNEVIB2MROKYB2MPočet pacientů
         1 397
      15 méně než 55 let11
       16méně než 55 let4
      15  1
    13   méně než 55 let1
9       méně než 55 let1
 10      56–65 let1
        méně než 55 let1
       16 1
      15 56–65 let1

 

Tab. 20 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro mrtvého 3. bratra
APB3MIMB3MHTB3MDMB3MICTB3MNAHLB3MOSTB3MNEVIB3MROKYB3MPočet pacientů
         1 411
      15 méně než 55 let4
       16méně než 55 let2
 10      méně než 55 let1
       1656–65 let1

 

Tab. 21 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro mrtvého 4. bratra
APB4MIMB4MHTB4MDMB4MICTB4MNAHLB4MOSTB4MNEVIB4MROKYB4MPočet pacientů
         1 415
      15 méně než 55 let3
       16méně než 55 let1

 

Tab. 22 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro mrtvou 1. sestru
APS1MIMS1MHTS1MDMS1MICTS1MNAHLS1MOSTS1MNEVIS1MROKYS1MPočet pacientů
         1 358
      15 méně než 55 let45
       16méně než 55 let10
       16 1
    13   56–65 let1
       1656–65 let1
 1011     méně než 55 let1
      15 56–65 let1
        méně než 55 let1

 

Tab. 23 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro mrtvou 2. sestru
APS2MIMS2MHTS2MDMS2MICTS2MNAHLS2MOSTS2MNEVIS2MROKYS2MPočet pacientů
         1 406
      15 méně než 55 let10
       16méně než 55 let2
 10       1

 

Tab. 24 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro mrtvou 3. sestru
APS3MIMS3MHTS3MDMS3MICTS3MNAHLS3MOSTS3MNEVIS3MROKYS3MPočet pacientů
         1 415
      15 méně než 55 let3
       16méně než 55 let1

 

Tab. 25 – Frekvence kombinací hodnot artibutů pro mrtvou 4. sestru
APS4MIMS4MHTS4MDMS4MICTS4MNAHLS4MOSTS4MNEVIS4MROKYS4MPočet pacientů
         1 417
       16méně než 55 let1
      15 méně než 55 let1

Tisk stránky

Projekty > STULONG > Data > Vstup

 

Mail to: webmaster ;   datum poslední aktualizace: 22. 10. 2003