Projekty > STULONG > Data > Kontr

 

Kontrolní vyšetření – přehled atributů

Při kontrolním vyšetření byly po dobu 20 let dlouhodobě sledovány rizikové faktory a klinické projevy aterosklerózy u mužů. U každého pacienta byly zaznamenávány hodnoty 66 atributů. Dále jsou popsány jednotlivé atributy, jejichž hodnoty jsou kódy nebo výsledky měření velikostí různých veličin. Všechny hodnoty atributů jsou uloženy v datové tabulce Kontr. Atributy lze rozdělit do skupin dle tabulky 1.

Tab. 1 – Skupiny atributů pro kontrolní vyšetření
IdentifikátorVýznamPočet atributů
IDENTidentifikační údaje4
ZMENYzměny u pacienta8
PRACNESCHpracovní neschopnost6
A2dotazník A228
FYZIKAfyzikální vyšetření10
BIOCHEMbiochemické vyšetření10

 

Tisk stránky

Projekty > STULONG > Data > Kontr

 

Mail to: webmaster ;   datum poslední aktualizace: 22. 10. 2003