Projekty > STULONG > Analytické otázky > Vstup × Vstup

 

Analytické úlohy systematicky stanovené na základě vstupních vyšetření

Je možno vypracovat velké množství analytických otázek týkajících se vstupních atributů. Soustředili jsme se zejména na analytické otázky, které souvisí s jednotlivými skupinami atributů. Přehled těchto otázek je v tabulce 1.

Tab. 1 – Přehled analytických otázek systematicky stanovených na základě vstupních vyšetření
Vstup × Vstup Social Aktivita Kouření Alkohol C_K_C Rod_anam Os_anam Dotazník A2 Fyzika Biochemie
Social OK OK OK OK OK × × OK × OK
Aktivita OK OK OK OK OK × × OK × OK
Kouření OK OK OK OK OK × × OK × OK
Alkohol OK OK OK OK OK × × OK × OK
C_K_C OK OK OK OK OK × × OK × OK
Rod_anam × × × × × × × × × ×
Os_anam × × × × × × × × × ×
Dotazník A2 OK OK OK OK OK × × OK × OK
Fyzika × × × × × × × × × ×
Biochemie OK OK OK OK OK × × OK × OK

Průsečík řádku Activita a sloupce Social odpovídá otázce „Jaké vztahy jsou mezi sociálními charakteristikami a fyzickou aktivitou?“ a podobně pro ostatní páry skupin atributů.

Políčko „OK“ v buňce tabulky znamená, že je již zodpovězena související otázka.

Analytické otázky systematicky stanovené na základě vstupních vyšetření vycházející z 217 atributů rozdělených do skupin dle tab. 2

Tab. 2 – Skupiny atributů pro vstupní vyšetření
Skupina atributůPočet atributůOznačení
sociální charakteristiky5Social
tělesná aktivita4Aktivita
kouření3Kouření
pití alkoholu10Alkohol
cukr, káva, čaj3C_K_C
rodinná anamnéza160Rod_anam
osobní anamnéza18Os_anam
dotazník A23Dotazník A2
fyzikální vyšetření8Fyzika
biochemické vyšetření3Biochemie

Tisk stránky

Projekty > STULONG > Analytické otázky > Vstup × Vstup

 

Mail to: webmaster ;   datum poslední aktualizace: 22. 10. 2003