EuroMISE centrum – Kardio, spolunositelské pracoviště Vysoká škola ekonomická Praha

Projekt STULONG – analytické otázky

V souvislosti s projektem STULONG byly vytvořeny následující okruhy analytických otázek:

Některé okruhy otázek se sice částečně překrývají, zároveň však umožňují nové pohledy na celou problematiku.

Analytické otázky se vztahují k základním skupinám pacientů. V analytických otázkách se pracuje s různými kriterii (např. kriterium nadváhy nebo zvýšené hladiny cholesterolů) používanými pro popis vlastností pacientů.


Datum: 21. 02. 2018

URL: