Projekty > STULONG > Analytické otázky

 

Analytické otázky a výchozí znalosti

Cílem dobývání znalostí je nalézt v analyzovaných datech netušené vztahy a sumarizovat je novými způsoby tak, aby byla srozumitelná a užitečná pro jejich majitele. Pro posouzení užitečnosti nalezených vztahů je nutno je porovnat se vztahy již známými.

Již známé vztahy mohou být také inspirací pro samostatné analýzy, jejichž cílem může být např. hledání okolností, za kterých známé vztahy neplatí nebo dokonce platí jejich opak. Cílem může být i hledání různých výjimek. Zajímavé může být i samotné ověření, že v analyzovaných datech známé vztahy platí.

V tomto smyslu se připravuje formulování dalších analytických otázek na základě výchozích znalostí k projektu STULONG.

Tisk stránky

Projekty > STULONG > Analytické otázky

 

Mail to: webmaster ;   datum poslední aktualizace: 22. 10. 2003