Projekty > STULONG > Analytické otázky

 

Analytické otázky vztahující se k dlouhodobému sledování, nadváze a tlaku

Podle nadváhy a krevního tlaku lze rozdělit pacienty do čtyř skupin:

Pro rozdělení se používají následující kriteria, viz též přehled kriterií:

K uvedeným čtyřem skupinám pacientů se vztahují následující analytické otázky.

 1. Jsou tyto skupiny stabilní nebo mezi nimi pacienti migrují?

 2. Které typy migarcí pacientů mezi skupinami existují. Kterých pacientů se migrace týkají?

 3. Liší se jednotlivé skupiny pacientů vzhledem k lipidům (cholesterol, HDL, triglyceridy a LDL)?

 4. Liší se jednotlivé skupiny pacientů vzhledem ke kombinaci zvýšené triglyceridy + nižší HDL cholesterol?

 5. Liší se jednotlivé skupiny pacientů vzhledem k

  1. sociálním faktorům sociálními faktory (viz atributy skupiny sociální charakteristiky),
  2. tělesným aktivitám (viz skupinu atributů tělesné aktivity),
  3. kouření (viz skupinu atributů kouření).

Tisk stránky

Projekty > STULONG > Analytické otázky

 

Mail to: webmaster ;   datum poslední aktualizace: 22. 10. 2003