Projekty > STULONG > Analytické otázky

 

Analytické otázky vztahující se k dlouhodobému sledování a základním skupinám pacientů

 1. Jsou nějaké rozdíly mezi muži z rizikové skupiny, kteří onemocněli některou ze sledovaných kardiovaskulárních onemocnění v průběhu dvaceti let a těmi, kteří zůstali zdraví? Kardiovaskulárních onemocnění se týkají atributy HODN1, ROK1, HODN2, ROK2, HODN3, ROK3, HODN11, ROK11, HODN12, ROK12, HODN13, ROK13, HODN14, ROK14, HODN21, ROK21, HODN23, ROK23, viz skupinu atributů dotazník A2.

Následující otázky jsou dílčími specifikacemi výše uvedené otázky č. 5.

 1. Jsou nějaké rozdíly ve výsledcích vstupního vyšetření mužů z rizikové skupiny, kteří onemocněli některou ze sledovaných kardiovaskulárních onemocnění v průběhu dvaceti let a těmi, kteří zůstali zdraví? Jedná se o následující charakteristiky.

  1. Sociální faktory (viz skupinu atributů sociální charakteristiky).
  2. Tělesné aktivity v práci a ve volném čase (viz skupinu atributů tělesné aktivity).
  3. Kouření (viz skupinu atributů kouření).
  4. Spotřeba alkoholu (viz skupinu atributů alkohol).
  5. BMI (body mass index, BMI = váha v kg / (výška v m)2) (viz skupinu atributů fyzikální vyšetření).
  6. Krevní tlak (viz skupinu atributů fyzikální vyšetření).
  7. Úroveň cholesterolu a trigliceridů (viz skupinu atributů biochemické vyšetření).
 2. Jsou nějaké rozdíly ve vývoji rizikových faktorů a ostatních charakteristik mezi muži z rizikové skupiny, kteří onemocněli některou ze sledovaných kardiovaskulárních onemocnění v průběhu dvaceti let a těmi, kteří zůstali zdraví? Jedná se o následující faktory:

  1. Změna zaměstnání (viz atribut ZMCHARZA – změna charakteru zaměstnání).
  2. Změna tělesné aktivity ve volném čase (viz atribut ZMTELAKT – změna tělesné aktivity ve volném čase a atribut AKTPOZAM – současná tělesná aktivita ve volném čase).
  3. Kouření (viz atribut ZMKOUR – změna kouření and POCCIG – počet cigaret denně).
  4. Dieta (viz atribut ZMDIET – změna diety).
  5. BMI (body mass index, BMI = váha v kg / (výška v m)2) (viz skupinu atributů fyzikální vyšetření).
  6. Krevní tlak (viz atributy SYST, DIAST v kontrolních vyšetřeních).
  7. úroveň lipidů (viz atributy CHLST, CHLSTMG, TRIGL, TRIGLMG, HDL, HDLMG a LDL ve skupině atributů biochemické vyšetření).
  8. Glykemie a úroveň kyseliny močové (viz atributy GLYKEMIE a KYSMOC).
  9. Kombinace zvýšené úrovně triglyceridů a sníženého HDL cholesterolu.
  10. Kombinace nadváhy a zvýšené úrovně:
   1. cholesterolu,
   2. LDL cholesterolu,
   3. triglyceridů.
  11. Kombinace nadváhy a snížené úrovně HDL cholesterolu.
  12. Kombinace kouření a zvýšené úrovně:
   1. cholesterolu,
   2. LDL cholesterolu,
   3. triglyceridů.
  13. Kombinace kouření a snížené úrovně HDL cholesterolu.
 3. Je nějaký vztah mezi kožními řasami a BMI v jednotlivých skupinách pacientů? Kožních řas se týkají atributy TRIC (kožní řasy triceps) a SUBSC (kožní řasy subscapular) ve vstupním fyzikálním vyšetření a v kontrolním fyzikálním vyšetření.

Tisk stránky

Projekty > STULONG > Analytické otázky

 

Mail to: webmaster ;   datum poslední aktualizace: 22. 10. 2003