EuroMISE centrum – Kardio, spolunositelské pracoviště Vysoká škola ekonomická Praha

Projekt Stepper – přehledný popis

Projekt Stepper se zaměřuje zejména na dvě oblasti:

Každý přístup k formalizaci textu má své kladné i stinné stránky. Společným rysem většiny přístupů bývá nedostatečná přehlednost formalizace a problém “subjektivizace“ zpracovávaných znalostí. Tyto nedostatky byly podnětem pro vznik metodiky víceúrovňové formalizace textových dokumentů, která se je snaží odstranit. Hlavní myšlenkou metodiky je rozdělení procesu formalizace do více separátních kroků, jejichž průběh je detailně zaznamenán, aby bylo snadné zpětně nahlížet na formalizační proces. Metodika je založena na značkovacím jazyce XML a jemu příbuzných nástrojích.

Velmi brzy bylo jasné, že praktické využití metodiky není myslitelné bez specializované softwarové podpory. Proto byl započat vývoj aplikace Stepper, která představuje zvláštní formu editoru XML uzpůsobenou pro víceúrovňovou formalizaci.

Testování metodiky bylo provedeno v oblasti medicíny, jmenovitě při zpracování lékařských doporučených postupů pro léčbu hypertenze. Výsledkem testování je praktická implementace  nesoucí název Guide-X.

Přípravy aplikace Stepper poukázaly na potřebu explicitně vyjádřit transformační pravidla pro transformace znalostí mezi jednotlivými úrovněmi. Obecně rozšířený standard XSLT bohužel nesplňoval všechny naše požadavky, a proto jsme vyvinuli vlastní systém transformačních pravidel (XKBT). Tato pravidla tvoří jeden z pilířů Stepperu a zároveň přispívají k přehlednosti a urychlení procesu formalizace.

V rámci projektu vzniklo i několik publikací.


Datum: 21. 02. 2018

URL: