Lidé

 

Ing. Marek Růžička

(2002–2003)
e-mail: ruzicka@vse.cz
telefon: (+420) 721 800 909

Vzdělání a tituly:

Vybrané publikace:

Svátek, V. – Růžička, M.: Step-By-Step Mark-Up of Medical Guideline Documents. Přijato pro: MIE2002, Budapest.

Růžička, M. – Svátek, V. – Kroupa, T.: Víceúrovňová formalizace obsahu textových dokumentů. In: Rauch, J. – Štěpánková, O. (ed.). Znalosti 2001. Praha: VŠE, 2001, s. 114–123.

Svátek, V. – Kroupa, T. – Růžička M.: Guide-X – a Step-by-Step, Markup-Based Approach to Guideline Formalisation. In: Heller, B. – Loffler, M. – Musen, M. – Stefanelli, M. (ed.). Computer-Based Support for Clinical Guidelines and Protocols. Proceedings of EWGLP 2000. Amsterdam: IOS Press, 2001, s. 97–114.

Tisk stránky

Lidé

 

Mail to: webmaster ;   datum poslední aktualizace: 28. 12. 2004