Projekty > Aplikace systému KDD (úvod) 

 

5  Závěr

Tato studie se ukazuje na vybrané úloze a vybraných systémech možnosti použití metod dobývání znalostí při analýze medicinských dat. Cílem nebyl ani vyčerpávající popis systémů pro dobývání znalostí, ani komplexní analýza použitých dat. Výsledky dosažené jednotlivými systémy se příliš neliší; drobné nuance jsou způsobeny různým nastavením dílčích parametrů téhož algoritmu. Hlavní odlišnost systémů tedy spočívá v různé nabídce implementovaných metod, v různém způsobu vyhodnocení a prezentace modelů, v různých možnostech manipulace s daty i v vrůzné míře uživatelského komfortu při práci se systémem.

Zájemce o informace o dalších metodách dobývání znalostí odkazuji na seznam literatury nejnovější informace o existujících systémech lze pak nalézt na internetovém zdroji KD Nuggets.

Tisk stránky

Projekty > Aplikace systému KDD (úvod) 

 

Mail to: webmaster ;   datum poslední aktualizace: 24. 10. 2002