EuroMISE centrum – Kardio

Spolunositelské pracoviště Vysoká škola ekonomická Praha

Pracoviště VŠE, které je součástí EuroMISE centrum – Kardio, se zabývá vývojem a aplikací technik a nástrojů pro získávání a zpracování lékařských znalostí. Hlavními používanými postupy jsou dobývání znalostí z medicínských databází (data mining), a formalizace znalostí obsažených v textech, zejména lékařských doporučených postupů.

 

webmaster