Semináře & konference > Seminář DZMD > Registrace

 

Program semináře

9.00–10.45

Zahájení

V. Mrázek, M. Aschermann, J. Horák:
Lokalizace významných stenóz v koronárním řečišti

J. Štochl, J. Rauch:
Analýza databáze katetrizací

P. Berka:
Metody dobývání znalostí z databází

H. Grünfeldová, J. Ivánek:
Analýza dat o pacientech s kardiovaskulární událostí

V. Svátek, A. Říha, J. Peleška:
Dobývání znalostí z databází a lékařské doporučené postupy

10.45–11.15   Přestávka

11.15–13.00

O. Štěpánková, L. Lhotská, J. Kléma:
Strojové učení, dobývání znalostí a lékařská data

Z. Valenta, J. Zvárová:
Dobývání znalostí z medicínských databází a statistika

M. Tomečková, J. Rauch a kolektiv:
Projekt STULONG – dlouhodobé sledování rizikových faktorů aterosklerózy

J. Rauch:
Nabídka výzkumného centra EuroMISE – Kardio v oblasti aplikací metod dobývání znalostí z databází

Tisk stránky

Semináře & konference > Seminář DZMD > Registrace

 

Mail to: webmaster ;   datum poslední aktualizace: 03. 09. 2003