Semináře & konference > Seminář DZMD > Cíle semináře

 

Cíle semináře

Významným rysem současné doby je stále rostoucí objem dat uchovávaných v nejrůznějších, někdy i velmi rozsáhlých a složitě strukturovaných databázích. V některých případech jsou k dispozici data získávaná po několik desítek let. Zkušenosti ukazují, že analýzou těchto databází lze nalézt nové vztahy a souvislosti, které je často možno chápat jako nové znalosti.

Možnost získávat nové znalosti analýzou databází způsobila vznik nové discipliny informatiky kterou nazýváme DZD – dobývání znalostí z databází . Výraz dobývání naznačuje, že získání nových znalostí z databází je složitá úloha. Používají se i anglické výrazy KDD – Knowledge Discovery in Databases nebo data mining.

Také v medicíně a ve zdravotnictví vzniklo a dále vzniká mnoho databází jejichž analýzou lze získat nové znalosti týkající se různých okolností majících vliv na vznik, průběh, léčbu a důsledky nemocí a dalších medicínských stavů.

Jsou k dispozici rozsáhlé softwarové systémy pro DZD které se používají např. v bankovnictví, marketingu a v pojišťovnách. Vysoká cena je však překážkou jejich aplikací ve zdravotnictví.

V minulých letech vzniklo několik úspěšných aplikací DZD v medicíně a zdravotnictví. Ukázaly mimo jiné, že zajímavé a cenné výsledky lze získat i pomocí volně dostupného nebo relativně levného software. Byla získána řada cenných zkušeností, jednou z nejdůležitějších je poznání klíčové role těsné spolupráce lékařů a informatiků.

Cíle semináře, kterým odpovídá i výběr zařazených referátů, jsou:

Tisk stránky

Semináře & konference > Seminář DZMD > Cíle semináře

 

Mail to: webmaster ;   datum poslední aktualizace: 03. 09. 2003